شرایط طریق الی الله / علامه فقیه آیت الله حاج سیدحسن فقیه امامی

شرایط طریق الی الله

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدُلله ربّ العالمین حمداً أزلیّاً بأَبَدیّته، وأَبَدیّاً بأَزلیّتهِ، سَرمداً بِإطلاقه مُتَجَلِّیاً مرایا آفاقِهِ، والصلوة و السلام علی سیّدِ أنبیائِهِ البشیر النذیر والسِراجِ المُنیرِ سیِّدنا أحمد ونبیِّنا أبی القاسم مُحَمَّد، واللَعنُ الدائم علی أعدائهم أجمعین مِن الآن إلی قیامِ یوم الدّین.

قال الله الحکیم فی کتابِهِ الکریم ومُبرَمِ خطابِهِ العَظیم:

«وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ»(1)

انسان در زندگی باید هدف داشته باشد و این هدف باید مقدّس باشد و الّاتمام زندگی اش برباد می رود. به هرحال اگرانسان عاقل باشد و فکر کند که هرلحظه از لحظات عمرش چقدر ارزش دارد و چقدردراین عالم بایدعوامل دست به دست هم دهد، تاانسان یک لحظه نفس بکشد. به گفته سعدی: 


ابرو باد و مه و خورشید و فلک در کارنـد
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخـوری


ملاحظه بفرمایید! چقدرنیروبایدصرف شودوچه قدرقدرت بایدمصرف شودوچه قدرازموادبایدمصرف شودتا این که انسان لقمه نانی بخورد. بنابراین انسان بایدارزش خودش ووقتش رابداند.

اگرانسان عاقل باشدبایدهرچه بیشترتلاش کندتاخودرابه مرحله کمال برساند. انسان اگربه فکرخودش نباشد بنابر تعبیر قرآن:

« أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»(2)

اگر به فکر تکامل ورشد در زندگی نیفتد مثل حیوانات یک عمر، می خورد و می خوابد و در جامی زند. ما به دنیا نیامده ایم تامثل حیوانات زندگی کنیم ما انسان هایی هستیم که تمام مخلوقات برای ما آفریده شده اند؛

« الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً»(3)

زمین گهواره ای است برای شما؛

« هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»(4)

آنچه درزمین است ازجمادات ونباتات وحیوانات تمام این ها راخدابرای ما خلق کرده است.

ماموجوداتی هستیم که می توانیم اوج بگیریم، تاجائی که ملائکه هم نتوانندباماهمراه باشند. جبرئیل امین به پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد:

« اگرمن به اندازه ی یک سرانگشت بالاتربیایم بال وپرم می سوزد.»

انسان جائی راه می رودکه ملائکه نمی توانندراه داشته باشند. بعدقرآن می فرماید:

« وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأمْرِهِ»(5)

این عالم افلاک (ستارگان، ماه وخورشید) تمام این هابرای شما آفریده شده است. این آسمان به این عظمت، این کهکشان های لایتناهی که هنوزهیچ انسانی نتوانسته عمق آن هاراپیداکند، تمام این هابرای وجودانسان است، اینقدریک انسان ارزش داردبنابراین انسان بایدچه کندتاضایع نشود؟!

« إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (1) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ (2)»(6)

اگرراه تکامل راپیش نگیردزیان کرده، نیروهاراتلف کرده وبه نتیجه وهدف هم نرسیده است.

حال هدف چه باشد؟ هدف بایدلایتناهی باشد؛ به این معناکه دریاراپیدامی کندوالّا اگرازدریامنفصل شدیک قطره بی ارزش است. آن چیزی که لایتناهی است پروردگاراست.

ما انسان ها می توانیم تلاش وجدیّت کنیم تا فاصله ی بین خود وخدا را کم کنیم. قرب الی الله پیداکنیم، چون ماکامل ترازخدا نداریم وبه هرچیزکه بخواهیم بپیوندیم خدانیست واوهم یک موجود محدود است مثل خود ما اگربخواهیم خودرابه یک امرلایتناهی پیوند بزنیم چیزی جزخدا پیدا نمی کنیم وخداوند چه زیبامی فرماید:

« يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ»(7)

لقاء خدا یعنی چه؟
اگر کسی، دیگری رادیدوآن هم آن کس را دیداین ملاقات است، این لقاء است، بین الاثنینی است. ماخدارا نمی بینیم ولی خدامارامی بیندپس بایدکاری کنیم تاماهم خداراببینیم باچشم دل، این لقاء حاصل می شود.

انسان کافرتا دراین دنیاست این ابرهای تیره مادیّت بین او وخدا حائل می شودو نمی تواندخدارا باچشم دل ببیند وقتی می میرد این پرده های مادّی کنارمی رود، این شبهات واین استدلالات غلط کنارمی رودوخدارامی بیند. این است که قرآن ازمرگ به یقین تعبیرمی کند:

«وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»(8)

وقت مرگ، هیچ کس درباره خداشک وتردید ندارد وآنجاست که به وجود باری تعالی یقین پیدامی کند ولی دیگربه درد اونمی خورد. پس بایدقبل ازاین که پابه عرصه مرگ بگذارید چشم دل بازکنیم وخداراببینیم.
« يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ»(9)

خدا می فرماید:شمامرامی بینید! زحمت می خواهد، تلاش می خواهد، می بایستی عبادت کنیدتابه قرب برسی. قرآن درآیه سجده سوره ی فصّلت می فرماید:« سجده کن تاقرب پیداکنی».

یعنی اگرمی خواهی خداراملاقات کنی بایدعبادت کنی وبا ادامه ی عبادت است که می توانی آن حالت قرب ولقاء رابه دست آوری. هدف روشن است مانیامده ایم که بخوریم وبخوابیم ویک زندگی مادّی را اداره کنیم. این هاهدف نیست چون حیوانات هم این چیزهارادارندمابایدهدف بلندتری درحدّ بی نهایت داشته باشیم.

بین ما و خدا فاصله است ومابایداین فاصله راکم کنیم. هدف رسیدن به خداست، فاصله هم هست پس بایدراهی پیداکنیم وازآن راه آرام آرام خودرابه خدابرسانیم. به نمازمی ایستیم حمدوثنای الهی رابه جامی آوریم وهدفمان این است که دعاکنیم. سوره حمدرامی خوانیم، اوّل آن مقدمه است برای دعا، عرض می کنیم:

« اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» (10)

خدایا! بین ماوتوفاصله است، راهی هم هست که مارابه توبرساند منتهی این راه راتوبایدبه مانشان دهی.

« صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»(11)

راه کسانی که به آنهانعمت دادی ؛ «منظورنعمت ولایت مولای متقیان علی صلی الله علیه و آله و سلم است که در روزغدیرخم خدا می فرماید:

« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي»(12)

هرکس نعمت ولایت راداردخداوندبزرگ نعمت رابه اوعنایت کرده است.»

خدایامامی خواهیم راه کسانی رابه ماارائه دهی که نعمت رابرآن هاتمام کرده ای. راهی که گمراهان رفته اندوبه خدانرسیده اند رانمی خواهیم ؛ راه کسانی راهم که برآن هاغضب کرده ای نمی خواهیم ؛ راه کسانی رامی خواهیم که خدابه آن هامنّت گذاشته وآن هارامتنعّم به نعمت ولایت شان نموده ای. تا این جاخواسته مامعلوم شد، می خواهیم راهی راطی کنیم تابه خدابرسیم. بنابراین اگرکسی خواست راهی رابرودنیازمندبه اموری می باشد.

اوّل این که بایدچشم داشته باشد تا راه راببیند؛ آدمی که کوراست نمی تواندراه راپیداکندوادامه راه براومشکل است.

دوّم این که نورمی خواهد؛ درهنگام شب راننده ای که می خواهد به مسافرت برودبایدچراغ پرنوروقوی داشته باشدتاراه رابراوروشن کند.

سوّم این که باید در راه امنیّت باشد؛ اگر چنانچه راهزن در راه باشد نمی توان راه راادامه داد آن ها مانع می شوند و نمی گذارند راه ادامه پیدا کند.

چهارم این که مَرکب لازم است؛ اگرراه دور باشد باید از ماشین یا حیوانات یا کشتی وهواپیما و... استفاده کرد.

پنجم این که توشه لازم است؛ درشهر همه امکانات وجود دارد امّا اگر در بیابان ماند به چیزی دسترسی ندارد، پس باید آب وغذا وامکانات با خود ببرد وتوشه راه داشته باشد.

ششم این که رفیق خوب داشته باشد. در روایات دارد: « الرَّفِیقَ ثُمَّ الطَّرِیقَ»(13)

اگر خواستید به مسافرت بروید اوّل رفیق خوب پیدا کنید وبعد مسافرت راآغاز کنید. اگر این شرایط نباشد مسافرت یا امکان پذیر نیست یا دشوار است.

هفتم این که راهنما هم باید باشد. الآن می بینیم کسانی که می خواهند به مکّه یا به عراق مشرّف شوند، دلیل وهمراه انتخاب می کنند. راه رابلد نیستند باید کسی باشد تا آن ها راارائه طریق وهدایت کند تا گمراه نشوند.

وجود راهنما بسیار مؤثر است. سر سه راهی ها وچهار راهی ها تابلو لازم است تا راهنمایی کند از کدام طرف باید رفت تا به هدف رسید. اگر این ها نباشد معلوم نیست انسان به هدف مورد نظرش برسد.

ما درنماز خواستیم تا خدا ما رابه راه راست هدایت کند، خدا هم این راه را به ما نشان داده است. از زمان حضرت آدمعلیه السلام تا الآن خدا به وسیله ی کتب آسمانی، انبیاء، اولیاء و اوصیاء این راه رانشان داده است. فقط در این راه خدا هست پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:

« إِنَّ رَبِّی عَلَی صِرَاطٍ مُستَقِیمٍ»(14)

در راه کج نمی توان خدا را پیدا کرد، اگر راه راست را رفتید به خدا می رسید.

از آن طرف می بینیم ابراهیمعلیه السلام درصراط مستقیم است ابراهیمعلیه السلام به پدرش می گوید:«یا ابتا ! پدرجان، من چیزهایی می دانم که توآن هارانمی دانی».

« يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا»(15)

ای پدر! مرا علمی آموختندکه به تونیاموختند، پس مراپیروی کن تاتورابه راه راست هدایت کنم.

دراین راه حضرت ابراهیمعلیه السلام است، دراین راه پیغمبراسلامصلی الله علیه و آله و سلمهست. درقرآن به پیغمبرصلی الله علیه و آله و سلم خطاب می کنند:

« إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ»(16)

و ازعجایت این است که دراین راه شیطان نیزوجوددارد، درقرآن ازقول شیطان می گوید، که شیطان به خداگفت:

«قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»(17)

چون مراگمراه کردی من نیزبندگانت را ازراه راست گمراه می کنم. سرراه می نشینم ونمی گذارم بندگانت ازاین راه استفاده کنندوبه هدف برسندبین توومردم فاصله می اندازم.

حالامی خواهیم ببینیم دراین راهی که خدای متعال به ما ارائه کرده ومی فرماید:

« وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ»(18)

هرکس رابخواهم به راه راست هدایت می کنم. آیاشرائطی راکه برای پیمودن راه است خدا این شرایط رابرای ما قرارداده یانه؟! خداچشم داده یانداده؟!

« ألَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ(8)وَ لِساناً وَ شَفَتَینِ(9)» (19)

آیابه توچشم عطانکردیم، ونگفتیم هرکجارانگاه کن؟! حالاکه به توچشم دادیم؛

« أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ» (20)

سازمان آفرینش شتررا تماشا کن تاخدا را ازطریق این مخلوق عجیب الخلقه بشناسی و در آیه­ی دیگرمی فرماید:

« فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ»(21)

آدمی بایدبه قوت وغذای خودبه چشم خردبنگردوروی آن فکرکندوخدا را ازاین طریق بشناسد.

خدای متعال می فرماید: انسان رامطالعه کن ! ما اورا ازیک اسپرم گندیده آفریدیم.

« فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ»(22)

دیده بازکن وآثاررحمت الهی رابنگر! پس خداچشم راداده تاببینیم.

گفتیم نورهم لازم است، خدانورراهم برای ما قرارداده است ؛ خداوندمی فرماید:

« فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (23)

خداوندقرآن را به عنوان نوربه مامعرفی کرده است ومی فرماید:

کسانی که ازقرآن تبعیّت کنندبه حقیقت رستگارندوراه راپیدامی کنند. چراغ راه، قرآن است وبه وسیله آن می توان مسیرراطی کردتابه خدا رسید.
خداتوشه هم معیّن کرده ومی فرماید:
« وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى» (24)

اوّل دستورمی دهد درمسیری که می رویدتوشه برداریدکه مسیربسیارطولانی وصعب العبوراست.چه کنیم تابایک توشه کافی مسیررا طی کنیم وبه لقاء الله برسیم؟! بسیاری ازموارد جوان ها پرسیده اند، چه کنیم تا خدا رابهتر بشناسیم؟ خوشحالم از این که بسیاری از جوان ها به فکر اصلاح خود افتاده اند.

جوانی را دیدم که مثل باران اشک می ریزد، پرسیدم: چرا گریه می کنی؟ گفت: تا الآن هر نوع گناه ولذّتی را مرتکب شده ام، امّا فهمیده ام چه قدر اشتباه کرده ام، می خواهم برگردم راه رابه من نشان دهید.

پس آن توشه ای که سازنده است تنها وتنها تقوا می باشد. تمام گرفتاری های ما مربوط به گناهان ما است واین هم در قرآن وهم در روایات آمده است. دائماً دَم از گرفتاری وپریشانی می زنیم ویا دیگران را از گناه نهی نکردیم، نتیجه اش این گرفتاری ها وبلاهاست.

« وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً» (25)

جوان ها! به داد خودتان برسید، از همین حالا تصمیم بگیرید گناه نکنید تا زندگی شاد وبا نشاطی داشته باشید، بدبخت وبیچاره نشوید. از بیماری ننالید، از تنگی رزق ننالید، تقوی وپرهیز از گناه را تمرین کنید. البتّه نمی شود یک مرتبه تمام گناهان راترک کرد هر روز یکی ازآن هارا کنار بگذارید.

فرض بفرمایید اهل دروغ هستیم، روزی ده دروغ می گوییم، تصمییم بگیریم روز اوّل یکی راکم کنیم، روز دوّم دوتا، همین طور تدریجاً آن راکم کنیم تا این پاکی و تقوا ملکه ما بشود واز این نکبت های دنیا راحت شویم. نمی دانید گناه چه بر سر انسان می آورد؛ این زندگی دنیا وآخرت ما راتیره می کندیک قدری به خود بیایید و خود را از عذاب خدا نجات دهید. پس بنابراین توشه راه را هم خدا درقرآن معیّن کرده.

وامّا مَرکب این راه چیست؟ می خواهیم مسافرت برویم، وسیله می خواهیم. در درون دریا کشتی می خواهیم؛ درون زمین ماشین می خواهیم؛ درهوا هواپیما می خواهیم وخدابرای ما در همه موارد مَرکب قرار داده است. برای مَرکب دریا می فرماید:

« حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ»(26)

وبرای زمین می فرماید:

« وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ»(27)

اسب واستر وحمار را برای سواری آفرید وچیزی دیگری راکه هنوز نمی دانید برای سواری شما خواهد آفریدو هواپیما وماشین درون کلمه ما لا تَعلَمُون است. آن زمان مردم نمی توانستند بفهمند که هواپیما و اتومبیل یعنی چه؟ وقرآن سربسته می فرماید:

« يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ»(28)

ومی فرماید:

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَناكِبِها»(29)

خدایی که زمین را برای شما هموار ونرم گردانید، تا شما در پستی ها وبلندی های آن حرکت کنید.

خدایا! ما می خواهیم این مسیر را طی کنیم، پس مَرکب هم لازم داریم. درون این دریای پر تلاطم وپر طوفان زندگی، تنها راه نجات کشتی است؛ حالا باید بر کشتی سوار شویم. از خودمان شروع کرده ایم ومی خواهیم به خدا برسیم. پیغمبر اکرمصلی الله علیه و آله و سلممی فرمایند:

«مَثَلُ أَهلِ بَیتِی فِیکُم کَمِثلِ سَفِینَة نُوحٍ مَن رَکِبَهَا نَجی وَ مَن تَخَلَّفَ عَنهَا غَرِقَ» (30)

آن کشتی که در مقابل این طوفان های کوه پیکر دریا مثل کشتی نوح می تواند مقاومت کند، آن ارتباط با اهل بیتعلیه السلام است.

پیغمبر اکرمصلی الله علیه و آله و سلم درپنج مورد صریحاً می فرماید:

« مَا إِن تَمَسَّکتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا» (31)
اگر می خواهید گمراه نشوید بایستی از نور قرآن و از کشتی اهل بیتعلیه السلام استفاده کنید.

یکی از علما مثل زیبایی زده بود؛ « ما با دوستانمان روزهای جمعه به باغی می رفتیم، هم تفریح بود وهم دور هم می نشستیم و بحث های علمی دینی می کردیم بنا شد دوستان بروند درون باغ وهر کدام دو عدد زردآلو بخورند که هم پذیرایی باغ شده باشد وهم به صاحب باغ ضرر نرسد. درختی بود که میوه آن بسیار تلخ بود از صاحب باغ سؤال شد که چطور میوه این درخت تلخ است؟ گفت: درخت هایی راکه ماکشت می کنیم برای شیرین شدن به آن پیوند می زنیم وفراموش کرده ایم این درخت راپیوند بزنیم ومیوه آن تلخ شده است.»

عزیزان! ما شیعیان بدون امیر المؤمنینعلیه السلام تلخ هستیم، جهنّمی هستیم، دشمن فهمیده بایددست را کجابگذارد؛ اگربخواهندبرگردن این ملّت هاسوارشوندبایدازاهل بیتعلیه السلام جدایشان کنند. خدا لعنتشان کندالآن شروع کرده اندوعمل می کنندتامسلمان هارا ازاهل بیتعلیه السلام جداکنند.

بی انصاف ها! اهل بیتعلیه السلام چه ضرری برای شمادارند؟ آیامثل علی ابن ابی طالبعلیه السلام کسی رادردنیاداریم؟! درسازمان ملل وقتی می خواستندتدوین قوانین بکنندبه عنوان سرمشقی که مافوق تمام سرمشق های حقوقی عالم است، عهدنامه مالک اشتررابیان کردند. درون این دنیای امروزبعدازچهارده قرن علیعلیه السلام رارهاکنیم وکجابرویم؟! دست به دامن چه کسی بشویم؟! وهرروزسرشاخه های ارتباط با اهل بیتعلیه السلام رامدام کم می کنندتا ایمان ووابستگی ما به اهل بیت علیه السلام کم رنگ شود، مدام شبهه می کننددراین روایت واین قصّه وآن حدیث تاآرام آرام ارتباطات معنوی بین ائمهعلیه السلامومردم قطع شودتابتوانندآن طورکه می خواهندباربکشند.

امروزکتابی به دست من رسیدازفردی که درآمریکازندگی می کنددرآن جا به اوتزریق کرده اندوآنچه توانسته اندبه او شبهه القاء کرده اندبرای جداکردن مردم وتضعیف ایمان مردم نسبت به اهل بیتعلیه السلام ازچه راه های شیطنت آمیزی واردشده اندوقت لازم دارد. من دربسته وکلی به شماعرض می کنم:

این ها نمی خواهنداین مراسم واین جلساتی که شما برای امام حسین علیه السلام می گیرید، باشد، می خواهندرابطه هاراقطع کنند. ولی این راعرض می کنم، الحمدالله هرچه دشمن بیشترتلاش می کندشیعیان ایمانشان محکم تروارتباطشان بیشترمی شود. این شبهاتی راهم که القاء می کنندجواب داده می شودومشکل حل می شود. قرآن می فرماید:

« يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ»(32)

واین کشتی راخدا برای نجات ماقرارداده است. این هم مَرکب، که ارتباط با اهل بیتعلیه السلام یک مَرکب راه واروقوی است که مارادرمقابل امواج سهمگین حوادث حفظ می کند.

من ازتربت امام حسینعلیه السلامتعجب می کنم، درروایات هست وافرادنیزتجربه کرده اند، وقتی کشتی دردریادچارطوفان می شود، تربت امام حسین(بسیارکارسازاست وآن طوفان راجواب گواست. یکی از آقایانی که درجریان مکّه وحملاتی که وهّابی هابه ایرانیان کردند، گفت: من دربین دست وپای مردم له می شدم که یک مرتبه یادم افتادکه مُهرتربتی درجیب دارم، دست کردم ومهررابیرون آوردم، بوسیدم وبه چشم گذاشتم ونجات پیداکردم.

حال چه عنادی باتربت امام حسین علیه السلام است که تربت هارابردارندوبه عنوان بهداشت جای آن سنگ بگذارند، که ارتباط ماباتربت امام حسینعلیه السلامهم قطع شود. دراین حدشیطنت دارند، این دردهارا انسان کجابگوید؟!

مرحوم اخوی ما(رضوان الله علیه) شب اوّلی که ازدنیارفته بودندیکی ازبستگان خواب دیده بودیک ماشین آخرین سیستم آوردندایشان درب رابازکردندودرون ماشین نشستندوگفته بودند، ماسواربرکشتی اباعبدالله شدیم ورفتیم ونجات پیداکردیم.پس مَرکب می خواهیم وآن سفینه اهل بیت علیه السلام ااست. راهی را که می خواهیم طی کنیم، رفیق می خواهد؛ «الرَّفیقَ ثُمَّ الطَّرِیقَ» (33).

قرآن می فرماید: «كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» (34)

اگررفیق راه می خواهی بایدباصادقین باشی. درتفاسیر، روایات زیادی است که منظورازصادقین ائمه طاهرینعلیه السلام هستند. این هاصادقینند، بایدبا این هاباشیم. وقتی رفیق می خواهیدبایدکسی را انتخاب کنیدتابتوانیدازاونوربگیریدواستضاء کنید.

چه رفیقی بهترازاهل بیت علیه السلام که ما این ها رارفیق راه خدا قراردهیم تا انشاء الله دست ما رابگیرندوبه خدابرسانند.
 
بحث های زیادی راجع به «کُونُوا مَعَ الصّادِقینَ» است. آقای تیجانی که دراین چندسال اخیرتشرّف به تشیع پیداکرده کتابی نوشته است به نام«کُونُوا مَعَ الصّادِقینَ» که این کتاب بسیارجالب است که ترجمه اش هم کتاب «باراست گویان» است، این هم رفیق راه.

بازدراین راه نیازبه راهنماهم داریم وقرآن راهنمای ما است، مثل این تابلوهای راهنمایی که درجادّه هاگذاشته اند.قرآن می فرماید: « إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» (35) بهترین راه راقرآن نشان می دهد و تابلوی بسیار روشنی است که تمام راه های حق وباطل را نشان می دهد.
درآیه ی دیگری می فرماید: « وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ» (36) راهنمای دیگر انبیاءعلیه السلام هستند که خداوند متعال پیغمبر اسلامصلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان راهنما درقرآن معرفی می کند« وَلِکُلِّ قَومٍ هاد» رانیز به ائمه طاهرین علیه السلام تفسیر کرده اند. قرآن می فرماید: صراط مستقیم این است که بگوییم خدای متعال ربّ ماست وما راهدایت می کند وما او را عبادت و پرستش می کنیم. پرستش خدا از این طریقی که عرض شد، این صراط مستقیم است و خدا کند که ما انشاء الله درون این راه بیفتیم وخداوند دست ما را از دامن قرآن واهل بیتعلیه السلام کوتاه نفرماید.

برویم سراغ کشتی نجات؛ «اِنّ الحُسین مِصباحُ الهُدی وَ سَفِینَةُ النَّجاة» (37) ویژگی امام حسینعلیه السلامن است که هم نور است، « مِصباحُ الهُدی» وهم کشتی، « سَفِینَةُ النَّجاة» هر دو خصوصیّت در این امام وجود دارد. اگر نهضت آقا امام حسینعلیه السلام نبود مردم به چه بدبختی گرفتار می شدند. در زیارت اربعین عبارتی زیبا می خوانیم: « وَ بَذَلَ مُهجَتَهُ فِیکَ لِیَستَنقِذ عِبَادَکَ مِنَ الجَهَالَةِ وَ حَیرَة الضَّلالَة» (38)
حضرت مردم را از جهالت وگمراهی نجات داد.

« السَلامُ عَلَیکَ یا ابا عَبدِالله، السَلامُ عَلَیکَ یابنَ رَسُولِ الله، السَلامُ عَلَیکَ وَرَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُه»

مجلـه ی نورالصادق، شماره ی 11

1- انعام 153: « اين راه مستقيم من است؛ از آن پيروى كنيد!»
2- اعراف 179: « آنها همچون چهارپايانند؛ بلكه گمراه تر»
3- زخرف 10: « همان كسى كه زمين را محل آرامش شما قرار داد»
4- بقره 29: « او خدايى است كه همه آنچه رادر زمين وجود دارد، براى شما آفريد»
5- اعراف 54ونحل 12: « خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد، كه مسخّر فرمان او هستند»
6- عصر 1و2: « انسانها همه در زيانند؛ مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند»
7- انشقاق 6: «اى انسان! تو با تلاش و رنج بسوى پروردگارت مى‏روى و او را ملاقات خواهى كرد»
8- حجر 99: «و پروردگارت را عبادت كن تا يقين تو فرا رسید»
9- انشقاق 6: « اى انسان! تو با تلاش و رنج بسوى پروردگارت مى‏روى و او را ملاقات خواهى كرد»
10- حمد 6: « ما را به راه راست هدايت كن»
11- حمد 7: « راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى»
12- مائده 3:« امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم»
13- مستدرک الوسائل، محدث نوری ج8 ص209
14- اصول کافی، مرحوم کلینی ج2 ص540
15- مریم 43:« اى پدر! دانشى براى من آمده كه براى تو نيامده است؛ بنابر اين از من پيروى كن، تا تو را به راه راست هدايت كنم!»
16- زخرف 43:« تو بر صراط مستقيمى»
17- اعراف 16:« گفت: (اكنون كه مرا گمراه ساختى، من بر سر راه مستقيم تو، در برابر آنها كمين مى كنم»
18- یونس25:« و هر كس را بخواهدو شايسته ببيند به راه راست هدايت می کنم»
19- بلد 8و9:« آیا براو دوچشم قرارندادیم،* ویک زبان ودولب؟!»
20- غاشیه 17:« آيا آنان به شتر نمى‏نگرند كه چگونه آفريده شده؟!»
21- عبس 24:« انسان بايد به غذاى خويش بنگرد!»
22- روم 50:« به آثار رحمت الهى بنگر»
23- اعراف 157:« پس كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند!»
24- بقره 197:« و زاد و توشه تهيه كنيد، كه بهترين زاد و توشه، پرهيزكارى است!»
25- انفال 25:« و از فتنه‏اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما نمى‏رسد»
26- حاقه 11:« شما را سوار بر كشتى كرديم»
27- نحل 8:« اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا بر آنها سوار شويد و زينت شما باشد، و چيزهايى مى‏آفريند كه نمى‏دانيد»
28- همان
29- ملک 15:« او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد، بر شانه‏هاى آن راه برويد»
30- بحار الأنوار، علامه مجلسی ج 105 ص 23 باب 7
31- بحار الأنوار، علامه مجلسی ج36 ص331 باب 41
32- صف 8:« آنان مى‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى‏كند هر چند كافران خوش نداشته باشند»
33- مستدرک الوسائل، محدّث نوری ج8 ص209
34- توبه 119:« و با صادقان باشيد»
35- اسراء 9:« اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه‏هاست، هدايت مى‏كند»
36- رعد 7:« و براى هر گروهى هدايت كننده‏اى است»
37- مدینة المعاجز، بحرانی ج4 ص53
38- تهذیب الأحکام، شیخ طوسی ج6 ص113

خواندن 264 دفعه
Share this article

درباره ما

آيت الله حاج شيخ علي صافي اصفهاني(سرپرست مجموعه ي دارالصادق اصفهان)

مؤسسه دارالصادق (عليه السلام) با قاطعيت تمام اعلام مي کند که يکي از اهداف اين مؤسسه مبارزه فرهنگي با انحراف و منحرف و با بدعت ها و پاسداري قاطع از مکتب نوراني اهل بيت(عليهم السلام) است و تنها به قرآن و عترت تکيه دارد و از آنها کمک مي گيرد و لاغير، لذا در اين راه مقدس هيچگونه ترس و واهمه اي به خود راه نمي دهد و...

ادامه مطلب...

تماس با ما

home-icon- اصفهان، چهارراه عسگریه ، خیابان صغیر اصفهانی ، ابتدای کوچه لاله ، پلاک 70 ، دارالصادق اصفهان

 telephone  32317981 ، 03132317982  

 

   linkdin2  googleplus22  telegram4  twitter2  instagram2  facebook2

 

آمار بازدید کنندگان

امروز697
دیروز935
این هفته1633
این ماه21500
جمع بازدیدها70860

1398-04-04
Top