آیا هر کس که به مخالفت با فلسفه برخیزد یامغزش خشک شده ویافلسفه رانفهمیده است؟!

نقد فلسفه

همواره فلسفه، مورد مخالفت بسیاری از دانشمندان دینی از صدر اسلام تا کنون قرار داشته است. آیا با وجود این حجم از مخالـفت با فلسفه، می­توان فلسفه را با دیـن یکـسان دانـست؟ آیـا می­توان دانشمندانی که نام برخی از آنان ذیلاً ذکر خواهد شد، تجهیل نمود؟ چه، نسبت جهل به مخالفان فلسفه امری رایج است و هر کس که به مخالفت با فلسفه برخیزد یا مغزش خشک شده و یا فلسفه را نفهمیده است. عجب است این چه کالایی است که هر کس آن را بپذیرد اگر چه فردی کم سواد، فلسفه را فهمیده و هر کس آن را انکار کند و لو قاضی سعید قمی باشد آن را نفهمیده است!


اینک شماری از بزرگانی که دارای مبانی و عقایدی مخالف با ملاصدرا و هم‏فکران او بوده و با اندیشه‏ های او مخالفت ورزیده‏اند، به عنوان نمونه ذکر می­کنیم تا همگان بخصوص طلاب جوان، با احتیاط به داده های فلسفی نگاه افکنند:(۱)

درمناظرات یا مباحثی که مطرح می شود بسیاری از مدافعان فلسفه مخالفانشان رابه عدم فهم فلسفه متهم کرده ومی گویند باید چندین سال فلسفه بخوانید تا بفهمید ما می گوییم:

اگر اینگونه باشد تمام ادیان وفرق منحرف مثل مسیحیت،یهودیت،وهایبت و…در جواب ما بگویند شما یهود یا مسحیت یا …را نمی فهمیدباید ۱۰ یا ۲۰ سال مکتب وعلم واصول مارا بخوانید تا بفهمید لذا اکر کسی برود بدون فهمیدن ودرک صحیح مذهب تشیع یقینا گمراه می شود مگر خداوند کمکش کند

۱ . ملا مراد بن علی خان تفرشی.
۲ . شمس‏الدین محمد بن نعمة ‏اللّه‏ گیلانی(ملاشمسا).
۳ . محمد ابراهیم بن صدرالدین محمد شیرازی. (پسر ملاصدرا)
۴ . ملا عبدالرزاق لاهیجی قمی ملقب به فیاض.
۵ . ملا محمد بن علی رضا استرآبادی.
۶ . ملا محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری.
۷ . میرزا حسن بن ملا عبدالرزاق لاهیجی قمی.
۸ . ملا محمد ملقب به جمال رضوی.
۹ . ملا محمد صادق اردستانی.
۱۰ . ملا محمد نعیم بن محمد تقی طالقانی (ملانعیما).
۱۱ . سید حسن تفریشی.
۱۲ . میرزا حسن کرمانشاهی.
۱۳ . آقا بزرگ شهیدی.
۱۴ . شیخ فضل اللّه‏ زنجانی.
۱۵ . آقا ضیاء الدین درّی اصفهانی.
۱۶ . مولی رجب علی تبریزی.
۱۷ . مولی محمد رفیع پیرزاده زاهدی.
۱۸ . قاضی سعید قمی.
۱۹ . میرزا محمد حسین طبیب قمی.
۲۰ . شیخ علی خان ترکمانی اصفهانی قمی.
۲۱ . مولی محمد شفیع اصفهانی.
۲۲ . میر سید محمد یوسف طالقانی قزوینی.
۲۳ . ملا حسن لنبانی دیلمانی گیلانی اصفهانی.
۲۴ . حکیم ملا عباس مولوی.
۲۵ . ملا میر محمد اسماعیل خاتون آبادی.
۲۶ . ملا فریدون شیرازی.
۲۷ . ملا عبداللّه‏ یزدی.
۲۸ . لطف علی بیک افشار.
۲۹ . میر قوام الدین رازی تهرانی اصفهانی.
۳۰ . ملا محمد تنکابنی گیلانی (فاضل سرابی).
۳۱ . آقا جمال خوانساری (جمال المحققین).
۳۲ . حاج ملا اسماعیل بروجردی حائری.
۳۳ . شیخ عبدالرحیم حائری.
۳۴ . حاج ملا علی بن میرزا خلیل طبیب تهرانی.
۳۵ . حاج شیخ علی حائری مازندرانی.
۳۶ . علامه شیخ محمد صالح مازندرانی سمنانی.
۳۷ . سید محمد میر لوحی سبزواری.
۳۸ . مولی محمد صالح مازندرانی.
۳۹ . مولی محمد طاهر قمی.
۴۰ . عبدالعظیم بن حسین بیدگلی کاشانی.
۴۱ . شیخ علی بن محمد عاملی اصفهانی مشهدی.
۴۲ . علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی.
۴۳ . ملا فضل اللّه‏ بن محمد شریف کاشانی.
۴۴ . ملا محمد سعید لاهیجی گیلانی.
۴۵ . میرمحمد نصیر بن محمد معصوم بارفروشی.
۴۶ . مولی علی بن حسین کربلایی.
۴۷ . سید محمد طباطبایی اصفهانی بروجردی.
۴۸ . ملا اسماعیل مازندرانی خواجویی.
۴۹ . شیخ یوسف بن احمد بحرانی.
۵۰ . ملا فتحعلی بن حسن علی.
۵۱ . سید محمد علی طباطبایی شیرازی.
۵۲ . میرزا ابوالقاسم قمی (میرزای قمی).
۵۳ . شیخ محمد بن عبد علی آل عبدالجبار قطیفی.
۵۴ . میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی.
۵۵ . آخوند ملا فیض اللّه‏ دربندی شیروانی مجتهد.
۵۶ . آقا میرزا محمد هاشم چهار سوقی خوانساری.
۵۷ . شیخ محمد قاسم اردوبادی بن محمد تقی.
۵۸ . ملا عبدالعزیز بن احمد مقدس شیروانی.
۵۹ . مولوی اعجاز حسن حاجی امروهی.
۶۰ . میرزا علی اکبر بن محسن اردبیلی.
۶۱ . حاج شیخ محمد جواد خراسانی نجفی.
۶۲ . علامه محقق فقیه شیخ جعفر کاشف الغطاء.
۶۳ . شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر.
۶۴ . شیخ اعظم انصاری.
۶۵ . شیخ محمد تقی آملی.
۶۶ . سید احمد خوانساری.
۶۷ . علامه خویی مؤلف “منهاج البراعه”.
۶۸ . شیخ حرّ عاملی.
۶۹ . سید یونس اردبیلی موسوی.
۷۰ . شیخ علی فرزند مرحوم صاحب جواهر.
۷۱ . سید اسماعیل طبرسی نوری.
۷۲ . سید عبداللّه‏ شبر.
۷۳ . علامه سید علی بهبهانی.
۷۴ . سید محمد کاظم یزدی.
۷۵ . سید ابراهیم اصطهباناتی (میرزا آقا شیرازی).
۷۶ . میرزا محمد حسین نائینی.
۷۷ . سید محمود حسینی شاهرودی.
۷۸ . سید محسن طباطبایی حکیم.
۷۹ . شیخ عبداللّه‏ غروی مامقانی.
۸۰ . سید محمد حجت کوه کمره‏ای.
۸۱ . حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی.
۸۲ . سید ابوالحسن الموسوی اصفهانی.
۸۳ . حاج آقا حسین طباطبایی قمی.
۸۴ . سید ابوالحسن رفیعی.
۸۵ . شیخ عبد النبی عراقی.
۸۶ . شیخ عبد الکریم حائری یزدی.
۸۷ . سید محمد رضا گلپایگانی.
۸۸ . سید شهاب الدین مرعشی نجفی.
۸۹ . سید ابوالقاسم موسوی خویی.

مضاف بر این، رساله هشام در رد ارسطو و فضل بن شاذان بر رد فلاسفه، از موضع شاگردان مکتب وحی در قبال این پدیده پرده بر می­دارد. علامه مجلسی در مورد هشام می­نویسد:

…و اصحاب، در کتب او، کتاب رد بر اصحاب طبایع را برشمردند و هم کتاب رد بر ارسطو را در توحید و شیخ منتجب الدین در فهرست خود کتاب «تهافت الفلاسفه» را از کتب قطب الدین راوندی شمرده و نجاشی در کتب فضل بن شاذان کتاب رد بر فلاسفه را بر شمرده و او از جمله اصحا­ب است . (باب سی و چهارم در معادن و احوال جمادات و طبایع و تأثیرات آنها و انقلابات جواهر و بر­خی نوادر آیات قران مجید.(

پی نوشت ها:

1-رجوع شود به: “وجود العالم بعد العدم عند الامامیه”؛ “تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجود” (علی‏ احمدی، سید قاسم)؛ مقاله “خرده‏ گیران بر حکمت متعالیه و منتقدان صدرالمتألهین (مکارم، هادی)، مجله حوزه.

خواندن 413 دفعه
Share this article

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره ما

آيت الله حاج شيخ علي صافي اصفهاني(سرپرست مجموعه ي دارالصادق اصفهان)

مؤسسه دارالصادق (عليه السلام) با قاطعيت تمام اعلام مي کند که يکي از اهداف اين مؤسسه مبارزه فرهنگي با انحراف و منحرف و با بدعت ها و پاسداري قاطع از مکتب نوراني اهل بيت(عليهم السلام) است و تنها به قرآن و عترت تکيه دارد و از آنها کمک مي گيرد و لاغير، لذا در اين راه مقدس هيچگونه ترس و واهمه اي به خود راه نمي دهد و...

ادامه مطلب...

تماس با ما

home-icon- اصفهان، چهارراه عسگریه ، خیابان صغیر اصفهانی ، ابتدای کوچه لاله ، پلاک 70 ، دارالصادق اصفهان

 telephone  32317981 ، 03132317982  

 

   linkdin2  googleplus22  telegram4  twitter2  instagram2  facebook2

 

آمار بازدید کنندگان

امروز851
دیروز814
این هفته5255
این ماه14342
جمع بازدیدها892656

1397-09-24
Top