چاپ کردن این صفحه
یک اشکال وارد به نورالصادق ازطرف یکی ازخوانندگان و تشکراز نویسنده

بسمه تعالی

مدیر مسئول نورالصادق علیه السلام

جناب آقای مصطفی صافی دامت تأییداته؛

با اهداء سلام

ضمن تقدیر و تشکر حضرتعالی در نقد مکتب فلسفه و عرفان و ... به این نکته اشاره می‌کنم که در مجله‌ی شماره 12 در قسمت معرفی کتاب، کتابی به عنوان ردّ بر تصوّف ارائه شده که اگر دست اندرکاران آن مجله یک تورّق اجمالی از مقدّمه آن کتاب که نوشته احمد عابدی است می‌نمودند نه تنها هرگز چنین کتابی را معرفی ننموده بلکه نقدی نیز در آن مجله بر مقدّمه کتاب مذکور نوشته و نویسنده‌ی دارای افکار انحرافی آن را ردّ می‌نمودند...

علی أیّ حال برای نمونه به قسمت‌هایی از مقدمه کتاب مذکور اشاره می‌نمایم:

...در صفحه‌ی 37 در مورد وحدت وجود که به شدت مورد انکار فقهاء و أعلام دین و حتی مجله‌ی شما نیز می‌باشد چنین می‌نویسد:

((وحدت وجود از مسائل بسیار دقیق فلسفه است که بر برهانهای دقیق و محکم استوار است، و کتابهای عرفانی نیز وحدت شخصی وجود را پذیرفته اند و صحیح نیز می‌باشد.))

لذا از آن مجله ضمن درخواست رفع اشتباه مذکور به این نکته تذکر جدّی و دلسوزانه می‌دهم که در معرفی مکاتب، اشخاص و کتب مخالف با فلسفه و عرفان دقت بیشتر نموده.

با تشکر

ح - ن ، 12 /2/89 ، قم مقدسه


نورالصادق

جناب مستطاب آقای ح- ن از راهنمائیها و انتقادهای دلسوزانه و سازنده‌ی شما بسیار سپاسگذاریم. هم چنین از تذکر شما در مورد کتاب ((در خانقاه بیدخت چه می‌گذرد)) نهایت سپاسگذاری را مینمائیم.

اینجانب و همه اعضای فصلنامه‌ی نورالصادق علیه السلام از دور دست شما را بوسیده و به گرمی می‌فشاریم، شما ما را به اشتباه خود متوجه کردید. تقاضا داریم همیشه فصلنامه‌ی نورالصادق را زیر نظر دقیق و تیزبین خود داشته باشید و خطاها و اشتباهات آن را گوشزد نمائید. امیدواریم این خطاها را از قصور بدانید نه از تقصیر، ما از این خطای خود در پیشگاه خداوند متعال توبه می‌کنیم و از همه شیعیان و پیروان صادق مکتب امام صادق علیه السلام پوزش می‌طلبیم و امیدواریم دیگر از اینگونه اشتباهات در این مجله‌ی مقدس که مورد تأیید و تمجید همه‌ی مراجع تقلید شیعه و دانشمندان و شخصیتهای علمی پیرو قرآن و عترت است رخ ندهد. انشاءالله همیشه در پناه حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان عج الله تعالی الشریف موفق و مؤید و سربلند باشید.

مدیر مسئول مجله نورالصادق

مصطفی صافی اصفهانی

خواندن 290 دفعه
Share this article