چاپ کردن این صفحه
دیدار آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی با مراجع تقلید قم

روز چهارشنبه 7 شهریور 1386 سرپرست دارالصادق اصفهان استاد محقق حضرت آیت الله  حاج شیخ علی صافی اصفهانی به منظور ارائه گزارشی از فعالیتهای دارالصادق اصفهان و مشکلات و موانعی که بر سرراه فعالیتهای این مؤسسه وجود دارد با حضرات آیات وحید خراسانی ، سید صادق شیرازی و سبحانی دیدار و گفتگو کرد و از هدایتها و ارشادات آنها استفاده نمود.

 

خواندن 286 دفعه
Share this article