چاپ کردن این صفحه
بازدید حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی از مرکز بازپروری جوانان

این دیدار با حضور کارشناسان و روانشناسان اجتماعی و جمعی از خیَرین برگزار گردید که اهداف و فعالیتهای این مرکز توسط مسئول بازپروری تشریح و ارائه گردید.
در این دیدار آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی پس از تشکر از مسئولین و دست اندرکاران بیان نمودند:
امروز توفیق بزرگی بود که بنده در این جلسه شرکت کردم.


ایشان همچنین افزودند:

زنده کردن و احیای یک شخص احیاء تمام افراد دنیاست . از یک نفر که از این محیط سالم به جامعه برگردد صدها خدمات معنوی و اجتماعی ممکن است سر بزند که شما که او را احیا کرده اید در ثواب تمام خدمات او تا قیامت شریک هستید , این طور نیست که یک نفر اگر بهبودی یافت و رفت اجرش به همین ختم بشود بلکه کسانی که کمک به سالم سازی او کردند در تمامی خدمات و کارهای شایسته او و تمام افرادی که تا قیامت کارهای شایسته او نسل به نسل به آن ها سرایت کرده دخیل اند و در ثواب همه آن ها شریک اند و دارای اجر و ثواب ابدی هستند.
در پایان ایشان برای موفقیت این مرکز و پایداری و استقامت دست اندرکاران آن در این راه خیر دعا کردند.

 

DSCI0002 

DSCI0003 

DSCI0004

 

DSCI0005   

DSCI0006 

DSCI0006    

DSCI0009

خواندن 278 دفعه
Share this article