فتــوای حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دربـاره ی « هــو » کشیـدن و قـلاده به گـردن انـداختن و صدای حیوانات را درآوردن در مراسـم عـزاداری ها و هم چنین فتوهای سایر مراجع تقلیددر مورد عزاداری های جدید

فتــوای حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دربـاره ی « هــو » کشیـدن و قـلاده به گـردن انـداختن  و صدای حیوانات را درآوردن در مراسـم عـزاداری ها و هم چنین فتواهای سایر مراجع تقلید در مورد عزاداری های جدید

sadegh-shirazi-sit

 

 

غلو درباره ی اهل بیت (علیهم السلام)

سؤال : برخی مداحان شعرهای نامناسب خوانده، ماننذ من حسین اللهی هستم یا قلاده ی سگ به گردن انداخته یا صدای سگ در می آورند، وظیفه ی ما در برخورد با این افراد چیست؟

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

اشعار مذکور خواندنشان جایز نیست و اعتقاد به مضمون آن کفر است و باید از آن جلوگیری شود و صدای سگ در آوردن کار زشتی است.


نورالصادق / 6


حضرت آیت الله تبریزی:

مداحی و خواندن اشعار در مجالس اهل بیت علیه السلام باید طوری باشد که موجب وهن نباشد و بهانه به دست شیعیان شیعه ندهد. در مجالس اهل بیت علیه السلام باید اشعاری خوانده شود که فضائل آن بزرگواران بیان شود و مصائب و مظلومیت آنها برای مردم گفته شود. ائمه علیه السلام از ما نخواسته اند که خود را به صورت حیوان در آوریم، آنچه از ما خواسته اند این است که مؤمن صالح باشیم و اخلاق ما اخلاقی باشد که از آن بزرگواران رسیده است.

dastkhat-tabrizi

 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
لازم است با زبان خوش توأم با ادب آنها را نهی از منکر کنیم و اگر تأثیر نداشت مجلس را ترک نمائید.حضرت آیت الله سیستانی:
آنها را ارشاد فرمائید.

khast-sistani

غلو و حرکات وهن آلود در عزاداری ها


سؤال

1ـ خواندن شعرها و سخنانی که در آن به صراحت از اهل بیت به عنوان خدا یاد می شود مانند لا اله الا علی
2ـ به عنوان ابراز محبت به مقام اهل بیت علیهم السلام صدای حیوان در آوردن
3ـ در حال سینه زدن به هوا پریدن
4ـ ذکر داستان ها و رؤیاها درباره ی اهل بیت علیه السلام که با مسلمات روایی و قرآنی منافات دارد
5ـ خواندن اشعار مدح یا مصیبت با آهنگی که انسان را به حرکت در می آورد
6ـ خواندن اشعاری که در آن مقام خداوند متعال در برابر مقام اهل بیت علیه السلام پایین آورده شود چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای:

به طور کلی عزاداری به شیوه ی مرسوم سنتی اشکال ندارد بلکه مستحسن است لکن گفتن جملات مذکور در سؤال یا خواندن اشعار به صورت غنا که مناسب مجالس گناه و معصیت است و یا خواندن اشعاری که مشتمل بر دروغ باشد و یا انجام دادن اعمالی که موجب وهن مذهب می شود جایز نیست.

2 1

حضرت آیت الله بهجت:

باید از اشعار و جملاتی استفاده شود که موافق مذهب اهل بیت علیهم السلام است و مناسب با حفظ شئونات آن بزرگواران می باشد.

1 1

 


حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:

1ـ خواندن اشعار و جملات مذکور جایز نیست و بر مستمعین واجب است نهی از منکر کنند 2ـ صدای حیوانات در آوردن خلاف متعارف و بسا موهن و معرض اسائه ادب است خودداری نمایید 3ـ تمام این حرکات بازی و اسباب وهن مذهب است و جایز نیست 4ـ اگر با مسلمات مذهب منافات داشته باشد مردود و حرام است 5 ـ اگر به صورت غنایی و متناسب با الحان لهوی باشد حرام است 6ـ حرام است

3


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

از به کار بردن عبارات و جملاتی که بوی شرک و کفر می دهد باید اجتناب شود از هر نوع عملی که جنبه توجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده مغرضان و موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود. این گونه مراسم باید به دور از ریا و خودنمایی و هرگونه اغراض دنیوی به طور سنتی و معمول انجام شود تا انشاءالله مقبول درگاه الهی قرار گیرد. از هر نوع عملی که عرفا هتک شمرده می شود مثل کف زدن و سوت زدن و به کار بردن الفاظ و عبارات رکیک و امثال آن باید اجتناب شود. هروله در اسلام در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای مردان و هنگام گذر از وادی محشر بعد از وقوف در مشعرالحرام به عنوان یک عمل مستحب وارد شده و در غیر این دو مورد به عنوان یک عمل مستحب مشروع نیست.هروله در عزاداری


سؤال: بعضی مداح ها می گویند امام حسین علیه السلامروز عاشورا هروله کرد، لذا در عزاداری ها باید هروله نمود آیا چنین عملی مشروع است

حضرت آیت الله سیستانی:
صحت مطلب نقل شده ثابت نیست

6

 

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
چنین چیزی نشنیده ایم

4 1

حضرت آیت الله تبریزی:
خصوصیات واقعه از امور قطعیه نیست، لذا با تخیلات و تصور واقعه از دید و ملاحظات افراد مخلوط می شود و این امور را نباید به ائمه علیه السلام نسبت داد.

 

9

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

در مورد سؤال هروله استحباب ندارد و انجام آن به قصد عبادت مشروع نیست.

 

5 1

حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

این مطلب صحت ندارد و امام حسین علیه السلام هرگز در عاشورا هروله نکرد

 

7

حضرت آیت الله بهجت:

به قصد استحباب خصوصی انجام ندهند.


10

استفاده از نی در مراسم عزاداری


سؤال:  نی زدن در مراسم عزاداری و هیئات سینه زنی چه صورت دارد؟


حضرت آیت الله بهجت:
نی زدن اشکال دارد

11


حضرت آیت الله تبریزی:

نی از آلات لهو است و گوش دادن به آن جایز نیست

12 1

 

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر به صورت مطرب و مناسب مجالس خوشگذرانی نواخته شود یا به نوعی وهن و هتک محسوب شود جایز نیست.

14 1

 


حضرت آیت الله مکارم شیرازی

کلیه صداها و آهنگ هایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن را با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

13


حضرت آیت الله سیستانی:
اگر به کیفیت لهوی نباشد مانعی ندارد.


15 1

حمل علامت های فلزی در عزاداریسؤال : حمل علامت های فلزی دارای نقش و نگار در مراسم عزاداری که از نظر محتوایی و ارزشی تأثیر گذار نیست، از نظر شرعی چگونه است؟


حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
اشکال ندارد

16
حضرت آیت الله بهجت:
اشکال ندارد

20
حضرت آیت الله سیستانی:
مانعی ندارد، اصلی در شرع ندارد ولی دلیل بر حرمت آن هم نیست

19 1


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:
وجهی ندارد

21 1


حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

سزاوار است از علم های ساده تر و سبک تر که یادآور پرچم علمدار کربلا باشد استفاده شود.

17

 


حضرت آیت الله تبریزی:

حمل علامت در دستجات عزاداری مانعی ندارد و به قصد تعظیم شعائر حسینی است.

18 1

 


پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیه السلام


سؤال: پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیه السلام خصوصا در محرم چه صورت دارد؟ آیا لباس سیاه کراهت دارد؟

آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی (صاحب عروة)
سیاه پوشی در عزای سالار شهیدان راجح و موجب خوشنودی پیغمبر خدا و ائمه هدی است، صلوات الله علیهم اجمعین، بنابراین پوشیدن لباس سیاه به غرض مذکور مستثنی است از اخبار داله بر کراهت لباس سیاه.


(سیاه پوشی در سوگ ائمه / 215)


آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)
سیاه پوشی در عزای سالار شهیدان علیه السلام سیره مستعمره شیعه در طول تاریخ بوده و امری مجاز و مستحسن استآیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
سفارش می کنم لباس سیاهی را که در ماه محرم و صفر می پوشیدم جهت حزن و اندوه در مصیبت های آل رسول اکرم، با من دفن شود


(سیاه پوشی در سوگ ائمه / 220)


حضرت آیت الله خامنه ای :
پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت خصوصاً سید الشهدا علیه السلام برای تعظیم شعائر و به عنوان اظهار تأثر مستحسن و در فرض سؤال کراهت ندارد.

24


حضرت آیت الله تبریزی:
پوشیدن لباس سیاه در عزای ائمه علیه السلام از تعظیم شعائر مذهب اهل بیت علیه السلام است، و مستحب است و ثواب برآن مترتب است.
پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمه هدی علیه السلام مکروه نیست بلکه به عنوان اظهار حزن و اندوه برای آن بزرگواران راجح است و کراهت آن در سایر مواقع هم ثابت نیست.

26حضرت آیت الله بهجت:
در مفروض سؤال خیر

22

 

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:

چون از مصادیق تعظیم شعائر است و اجد رجحان شرعی می باشد و عملا بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کردند. (جامع المسائل 1/621)

حضرت آیت الله سیستانی :
کراهت آن ثابت نیست

22

 

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی

پوشیدن آن در عزای سید الشهداء علیه السلام مطلوب است و چون عنوانش احترام آن بزرگوار مخصوصاً نمی توان گفت در حال حاضر از شعائر مذهبی است.

27حضرت آیت الله مکارم شیرازی

با توجه به این که لباس مشکی در عزای اهل بیت علیه السلام تعظیم شعائر الهی محسوب می شود اشکال ندارد و مکروه نیست.

23

 اقامه نماز جماعت روز عاشورا


روز عاشورا وقتی ظهر شد، ابوثمامه صیداوی یکی از یاران امام حسین علیه السلام هنگام ظهر به آن حضرت عرض کرد: دوست دارم قبل از این که در رکاب تو فدا گردم این نماز را که وقتش رسیده با تو بخوانم.

امام حسین علیه السلام فرود: خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد که مرا به یاد نماز انداختی، از دشمن بخواهید مهلت دهد تا ما نماز را بخوانیم سپس امام حسین علیه السلام با جمعی از اصحاب نماز ظهر را خواندند و زهیر و سعید بن عبدالله بعنوان سپر در جلوی آن حضرت ایستادند به گونه ای که 13 تیر به بدن سعید اصابت کرد و به شهادت رسید. (سوگنامه ی آل محمد / 363)

«نماز را به پا دار، بدرستی که نماز انسان را از فحشا و منکرات باز می دارد» (سوره عنکبوت:45)

«در روایت آمده: اگر تعداد کسانی که به امام جماعت اقتدا می کنند از ده نفر گذشت، اگر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درخت ها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند». (رساله مراجع تقلید، احکام نماز جماعت)

«مبغوض ترین مردم نزد خدا کسی است که خود را پیرو امامی بداند ولی از کردارش پیروی نکند» (امام سجادعلیه السلام، تحف العقول / 287)

سؤال :  چند سالی است بسیاری از هیئت های مذهبی ظهر عاشورا به اقامه نماز ظهر می پردازند و به سیره حضرت سیدالشهدا علیه السلام اقتدا می کنند. از آنجایی که برخی هیئت ها هنوز به این مهم بی توجه هستند، توصیه حضرتعالی در این رابطه چیست؟حضرت آیت الله مکارم شیرازی:

اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا کار بسیار مهمی است و به یقین امام حسین علیه السلام از چنین عزادارانی خشنود خواهد بود.

31


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:
نماز بر عزاداری مقدم است و سعی شود هنگام نماز عزاداری و سایر امور تعطیل شده و نماز اقامه شود.

32حضرت آیت الله تبریزی:
عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه السلام مقدمه برپایی نماز و سایر وظایف دینی است و قیام آن حضرت برای تحکیم قرآن و احکام شرع واقع گردید و عزاداران بیش از هر چیز به وظایف دینی که اهم آن نماز است باید اهتمام کنند.

28

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی
مقتضی است که همه هیئات محترم به این امر مهم توجه کنند.

30حضرت آیت الله بهجت
معذوم است که نماز در اول وقت و آن هم به جماعت مورد رضایت سیدالشهداء علیه السلام است.

33حضرت آیت الله سیستانی
بسیار مناسب است که نماز را به وقت بخوانند و با این کار هدف اصلی از اقامه ی این مجلس را نشان دهند.

29

 خواندن روضه های دروغ


سؤال : خواندن روضه های دروغ و غیر معتبر که بعضاً موجب تمسخر و هتک می گردد چه صورت دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر دروغ و موجب هتک و تمسخر باشد جایز نیست

b


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی
جایز نیست

f


حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
جایز نیست

d


حضرت آیت الله بهجت:
جایز نیست

c


حضرت آیت الله مکارم شیرازی
جایز نیست

e

حضرت آیت الله تبریزی:
چیزهایی که دروغ بودن آنها پیش علمای خبره معلوم است نقل آنها جایز نیست

a


حضرت آیت الله سیستانی
اگر موجب هتک باشد یا درروغ باشد جایز نیست

g

 استفاده از آلات موسیقی در عزاداری


سؤال : استفاده از آلات موسیقی مانند ارگ در مراسم عزاداری چه صورت دارد؟

حضرت آیت الله خامنه ای:
استفاده از آلات موسیقی مناسب با عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که قدیم متداول بوده برگزار شود. (اجوبه ی استفتائات 2/130)

حضرت آیت الله تبریزی:
استفاده از آلات موسیقی در عزاداری حرام است

ooooo

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
جایز نیست

h

حضرت آیت الله بهجت:
آنچه موجب وهن عزاداری است باید اجتناب شود، استعمال آلات موسیقی در عزاداری خالی از اشکال نیست مطلقاً.

n

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:
احوط ترک آن است

m

خواندن 13887 دفعه
Share this article

درباره ما

آيت الله حاج شيخ علي صافي اصفهاني(سرپرست مجموعه ي دارالصادق اصفهان)

مؤسسه دارالصادق (عليه السلام) با قاطعيت تمام اعلام مي کند که يکي از اهداف اين مؤسسه مبارزه فرهنگي با انحراف و منحرف و با بدعت ها و پاسداري قاطع از مکتب نوراني اهل بيت(عليهم السلام) است و تنها به قرآن و عترت تکيه دارد و از آنها کمک مي گيرد و لاغير، لذا در اين راه مقدس هيچگونه ترس و واهمه اي به خود راه نمي دهد و...

ادامه مطلب...

تماس با ما

home-icon- اصفهان، چهارراه عسگریه ، خیابان صغیر اصفهانی ، ابتدای کوچه لاله ، پلاک 70 ، دارالصادق اصفهان

 telephone  32317981 ، 03132317982  

 

   linkdin2  googleplus22  telegram4  twitter2  instagram2  facebook2

 

آمار بازدید کنندگان

امروز537
دیروز946
این هفته5752
این ماه16929
جمع بازدیدها304357

1398-10-28
Top